Friday, June 01, 2012

無奈(1189)


人生實在太多無奈,由不得你。

陸游母親本是知書識禮,當初亦喜歡唐婉,陸家曾以一隻精美無比的家傳鳳釵作信物,與唐家訂親。

陸遊二十歲與唐婉結合,夫唱婦隨,常吟詩為文,亙相探討人生,說唱自然。不料唐婉的才華橫溢與陸游的親密感情,引起了陸母的不滿(女子無才便是德),後陸母認爲唐婉把兒子的前程耽誤殆盡,遂命陸游休了唐婉。

陸游事母至孝,不敢不從。陸游曾另築別院安置唐婉,其母察覺後,命陸游另娶一位溫順本分的王氏女爲妻。唐婉而後由家人作主嫁給了皇家後裔同郡士人趙士誠。

西元1151年(紹興二十一年),禮部會試失利後陸游到沈園去遊玩,偶然遇見了唐婉,兩個人都非常難過。陸游感傷地在牆上題了一首釵頭鳳》(紅酥手)詞。

紅酥手,黃縢酒,滿城春色宮牆柳。東風惡,歡情薄。一懷愁緒,幾年離索。錯!錯!錯!

春如舊,人空瘦,淚痕紅浥鮫綃透。桃花落。閑池閣。山盟雖在,錦書難托。莫!莫!莫!

西元1152年,唐婉再次來到沈園瞥見陸遊的題詞,不由感慨萬千,心裡十分難過,歎人事、訴衷情,清淚空流,萬分無奈,便在陸遊的題詞後面和了一闋《釵頭鳳》(世情薄)

世情薄,人情惡,雨送黃昏花易落。曉風乾,淚痕殘,欲箋心事,獨倚斜欄。難!難!難!

人成各,今非昨,病魂常似秋千索。角聲寒,夜闌珊,怕人尋問,咽淚裝歡。瞞!瞞!瞞!

同年秋,唐婉便抑鬱而終。

人生無奈,由不得你,莫過於此。