Saturday, September 09, 2017

今夕何夕呀... 月亮...? (1700)

今夕何夕呀... 月亮...?

月亮... 明月幾時有, 把酒問清天...!

月亮... 露從今夜白,月是故鄉明...!
月亮...明月澄清影, 列宿正參差...!

月亮...一輪秋影轉金波, 飛鏡又重磨...!

月亮... 海上生明月, 天涯共此時...!

月亮... 月亮代表我的心...!月亮...更携取胡床上南樓, 看玉做人間, 素秋千頃...!

月亮...但願人長久, 千里共嬋娟...! 


No comments: