Tuesday, March 19, 2013

中國平安可買(1278)我都不太留意個別股票,也都不看甚麼股市分析很久了。當然,對於香港股市是升是跌,我還是知道的。

今天無聊看看圖表,發覺中國平安(2318最近原來已經跌了近三個月,而且跌得都很「樣衰」,RSI(9) 亦跌到 22.15,完全符合我的JP系統「低位」的原則。

因此我認為,中國平安可買了。

以今天收市 59.50元左右買入,如果升回2月初開始下跌前的裂口 68.50 左右計算,都有 9 元升幅啦,即是15% 有多,我覺得夠食啦

如果用 18萬左右買 3000股,升9元賺到 27,000元,都幾好呀。

我都不是亂吹的,仍舊有少少腦的。我覺得中國平安可買,大概因為腦袋內浮現以下的混合原因:

1)中國平安超賣,必定反彈;

2)中國平安上周公布業績,賺錢。但繼續被各大行唱「賺得比預期少」,股價繼續跌;

3)中國平安 14/5/2013 除淨,有人民幣 30仙 利息收;

4)今日見到中國平安買買賣賣來來回回的都只是大行,股價上上落落完全 everything is under control沒有太多散客的市場,如果要「突然間升到你唔信」實在好易做;

5)最近大行口徑一致,中國平安上周公布業績後都已經改口叫「買入」,目標價有73元、76元、80元、83元不等,都比較我剛才隨口說的 68.50 高得多。

如果大家連妖言惑眾的大行都去信,而竟然忽視我的「有意義的亂吹」,那你應該去平機會檢查一下腦筋,是否出現了「大細超基因變異症候群」了;

6)最後,如果大家不是太善忘的話,根據我的「平台論」,22,000 ~ 24,000 是一個平台哇。如果恆指跌到 22,000 跌不下去(今日收市 22,041),那就可能表示有「支持」啦。

有「支持」就自然有「反彈」或者起碼「橫行」啦,那如果再次向上 24,000 「反彈」的話,以中國平安這樣子「敢於動蕩」的大牛龜,一定好易被大行順利推高,中國平安108塊一天,大家都見唔少次啦。

總結:想賺錢的可以考慮買入中國平安,不敢賺錢的可以考慮不要買入中國平安。

3 comments:

沙梨 said...

Jacky 兄,我有很多平保 平均價$82.8,有沒有望回到家鄉?

Jacky said...

沙梨: 你問我? 我話有望呀, 只要你俾心機等啦...!如今都 72.80 啦, 上翻 82.8 無咩難度..! 我講既...!
不過:
(1)當然唔會馬上升, 而係要跌跌升升, 最後當然升過 82.8 啦!
(2) 我估計在 2014年底, 或 2015年初出現;
(3) 千祁千祁千祁唔好一見家鄉 82.8元就沽出, 因為平保如果升, 一定會升到你唔信, 你都坐住平保三年啦, 唔志在坐多一年多啦;
(4)以預期P/E=20計, 平保可以升到 92.3元,以預期P/E=25計, 平保可以升到 115元,到時至賣啦!
祝我講中, 也祝你好運!

沙梨 said...

承你貴言喇。
三年前買入#2318@$82.8 和#2628@$29,被這兩隻股拖累,我的組合現在 -21% :(